Tin học văn phòng

1 - 1 trong số 1 rao vặt

Rao vặt

  • Lên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thương mại
    Lên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thương mại
    360,000.00 đồng
    Tin học văn phòng Quận 7 (Hồ Chí Minh) 2022-05-27
    Báo cáo tài chính được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng nh...
  • 1