Quy trình chuyển đổi số
Quy trình chuyển đổi số

 

4. Chuẩn bị và lên kế hoạch phát triển nhân lực.

Con người đóng vai trò quan trọng trong quy trình chuyển đổi số. Doanh nghiệp cần có đội ngũ nhân lực với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, cần tạo môi trường làm việc thoải mái để tránh áp lực cho nhân viên, đảm bảo chất lượng công việc không bị ảnh hưởng.

...xem tiep...https://sthink.com.vn/quy-trinh-chuyen-doi-so.html