Cần bán Bến Tre

1 - 1 trong số 1 rao vặt

Rao vặt

  • Bến Tre: Điểm sáng mai vàng Vĩnh Thành
    Bến Tre: Điểm sáng mai vàng Vĩnh Thành
    4.00 đồng
    Cần bán Huyện Ba Tri (Bến Tre) 2023-02-16
      hôm nay (11-11-2022), Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội, phường Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách công ty Đại hội hợp tác phường (HTX) Mai vàng Vĩnh Thành. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm sau 13 năm của chi hội từ lúc còn mang tên “Tổ liên kết sản xuất mai...
  • 1