Các dịch vụ khác Thái Bình

1 - 1 trong số 1 rao vặt

Rao vặt

  • Tủ điều khiển tưới cây hunter, tủ node 100 hunter, tủ xc hunter, tủ ic 601 pl hunter
    Tủ điều khiển tưới cây hunter, tủ node 100 hunter, tủ xc hunter, tủ ic 601 pl hunter
    13,300.00 đồng
    Các dịch vụ khác Huyện Hưng Hà (Thái Bình) 2022-07-05
    Bộ điều khiển NODE Hunter - USABộ điều khiển NODE Hoạt động tin cậy chỉ với nguồn cấp pin, hoàn toàn không cần nguồn cấp điện nào khác. Đối với những khu vực bị cách ly, không có nguồn điện cấp thì bộ điều khiển Node chính là một giải pháp thông minh...
  • 1