xuatnhapkhau

  1. NgocThanh123

    Việc tìm người Hồ Chí Minh 💥[Job Opportunity] Logistic Manager 💥

    💥[Job Opportunity] Logistic Manager 💥 👉Chi tiết CV: _Giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, kế hoạch hậu cần và các vấn đề thông quan. _Chuẩn bị và kiểm tra tính chính xác của tất cả các tài liệu vận chuyển (hóa đơn, đóng gói, CO, ect.) cho cả nhập & xuất. _Xử lý các yêu cầu mua hàng nội bộ cho sản...
  2. tungpham42

    Việc tìm người Bình Dương SUPPLY CHAIN STAFF[VSIP 2, Binh Duong]

    *SALARY: UP TO 800$ *TYPE OF COMPANY: New foreign manufacturing company * REQUIREMENTS: -Have knowledge or experience of import/export -Good English skill -Have work experience in Japanese company or someone who wants to study Japanese is preferable -Be able to come to factory by yourself...
Bên trên Bottom