Đã phát hiện AdBlock

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn một số tính năng hữu ích và quan trọng của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất có thể, vui lòng dành chút thời gian để tắt AdBlocker của bạn.

trading

  1. Việc tìm người Hồ Chí Minh Sales executive cho 1 công ty trading nước ngoài

    Yêu cầu: - Female only - Có KN ít nhất 6 tháng B2B sales - Tiếng Anh lưu loát, ưu tiên nếu biết thêm tiếng Trung - Lương Open UV gửi CV về email: quynh.do@hr1vietnam.com https://www.linkedin.com/posts/quynh-do-147315161_hcmc-salesabrexecutive-trading-activity-6620226059625435136-FY1r
Bên trên Bottom

Đã phát hiện AdBlock

Chúng tôi biết, quảng cáo gây phiền nhiễu!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.

Tôi đã tắt AdBlock
Không, xin cám ơn