talentnet

  1. tungpham42

    Việc tìm người Hồ Chí Minh Join with Talentnet!

    Talentnet - Nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ nhân sự hàng đầu vẫn đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn (xem hình đính kèm) Working Location: - 33 Mac Dinh Chi, District 1, HCMC. - 40 Cat Linh, Dong Da District, Hanoi. CV gửi về: cao.dinh.huy@talentnet.vn / recruitment@talentnet.vn...
Bên trên Bottom