ruby

  1. tungpham42

    Việc tìm người Hồ Chí Minh Kỹ sư phát triển Game (Ứng dụng trên điện thoại)

    Địa điểm: Quận 1 Mức lương: 16 ~ 37 triệu VNĐ Yêu cầu: <Bắt buộc> - Kinh nghiệm PHP ít nhất 2 năm - Yêu games <Ưu tiên> - Có kinh nghiệm sử dụng Java, C#, Ruby, HTML, CSS hoặc JS trên 2 năm - Có kinh nghiệm với các app native cho Android / iPhone - Có kinh nghiệm phát triển games xã...
Bên trên Bottom