quản lý

  1. tungpham42

    Việc tìm người Phú Thọ Phú Thọ - Tuyển dụng Quản lý hoạt động bán hàng – Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet

    Phú Thọ - Tuyển dụng Quản lý hoạt động bán hàng – Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet 1. Mô tả công việc Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm Thiết lập các mối quan hệ với các đơn vị thi công, lắp đặt, set up cửa hàng để liên kết cung cấp phần mềm quản lý bán hàng KiotViet; Chịu trách...
Bên trên Bottom