product

  1. tungpham42

    Việc tìm người Hồ Chí Minh HCMC Production Support Engineer

    Đối tác HR1 công ty Product của Singapore đang tìm kiếm vị trí Production Support Engineer với yêu cầu sau: = > Có khoảng 3-4 năm kinh nghiệm System (80% Linux và 20% Windows) = > Proficient in scripting Python and Bash / Shell. = > Giao tiếp English tốt. = > Công việc sẽ làm Production...
Bên trên Bottom