posm

  1. tungpham42

    Người tìm việc Hồ Chí Minh ✔️[Tìm việc cho người em - designer ]✔️

    Minh đang tìm việc cho người em trai tìm việc cuối năm. ======================================= Tổng quan kinh nghiệm của em ấy : - 2,5 năm kinh nghiệm design webbanner , landingpage, POSM and graphic motion basic... - Hiện đang học thêm các khóa học về video và hình ảnh để nâng cao kỹ năng...
Bên trên Bottom