oop

  1. tungpham42

    Việc tìm người Hồ Chí Minh PHP Developer for a US-based firm in Phu Nhuan, Ho Chi Minh

    We are Urgently looking for a PHP Developer for a US-based firm in Phu Nhuan, Ho Chi Minh include the Salary upto $2300 gross And attractive Benefits! **Requirements: • At least 1-2-year-experience in Magento or Zend • Have knowledge about Magento2, MVC Model, OOP, PHP, Zend - Work 5 days per...
  2. tungpham42

    Việc tìm người Hà Nội Kaopiz Software tìm kiếm Java Senior với mức lương up to 1700$

    Bạn có thể: ✅ Phỏng vấn trước tết - ra tết đi làm ✅ Phỏng vấn trước tết đi làm ngay ✅ Ping CV - ra tết phỏng vấn 💥Chỉ cần bạn: ● Có kiến thức tốt về lập trình và thiết kế hướng đối tượng (OOP), Design Patterns. ● Có nền tảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật tốt. ● Có kiến thức tốt về quy trình...
Bên trên Bottom