Đã phát hiện AdBlock

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn một số tính năng hữu ích và quan trọng của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất có thể, vui lòng dành chút thời gian để tắt AdBlocker của bạn.

landingpage

  1. Người tìm việc Hồ Chí Minh ✔️[Tìm việc cho người em - designer ]✔️

    Minh đang tìm việc cho người em trai tìm việc cuối năm. ======================================= Tổng quan kinh nghiệm của em ấy : - 2,5 năm kinh nghiệm design webbanner , landingpage, POSM and graphic motion basic... - Hiện đang học thêm các khóa học về video và hình ảnh để nâng cao kỹ năng...
Bên trên Bottom

Đã phát hiện AdBlock

Chúng tôi biết, quảng cáo gây phiền nhiễu!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.

Tôi đã tắt AdBlock
Không, xin cám ơn