it security

  1. tungpham42

    Việc tìm người Hồ Chí Minh TALENTNET tuyển dụng IT GRC Senior Analyst

    Yêu cầu: - Có 03+ năm kinh nghiệm IT Security, IT Risk Management, Compliance. - Có hiểu biết cơ bản về các tiêu chuẩn Financial Services Industry ( PCI DSS, GLBA, FDIC, SOX, SSAE18) và information security frameworks (NIST, CIS, ISO2700x, etc.) Quyền lợi: - Lương căn bản hấp dẫn + Lương...
Bên trên Bottom