hanhchanh

  1. tungpham42

    Việc tìm người Bình Dương Vị trí Contract Admin Manager

    Mình đang tuyển ứng viên cho vị trí Contract Admin Manager - Sản phẩm: bất động sản - Có kinh nghiệm chuẩn bị cash flow projection, check và chuẩn bị hồ sơ đấu thầu - Có Tiếng Anh tốt - Lương: 40 – 50 mil - Địa điểm làm việc: Bến Cát, Bình Dương (có xe đưa rước ừ Tp. Hồ Chí Minh) Các bạn...
  2. tungpham42

    Việc tìm người Bình Dương Tuyển dụng Trưởng phòng hành chính

    Làm việc tại Bình dương khu vực Svip-1. Mô tả công việc chi tiết: A. Hành chính: 1. Tham mưu Giám đốc xây dựng, kiện toàn, cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý hành chính của Công ty 2. Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, và quản lý thông tin nội bộ trong Công ty, thông tin đến...
Bên trên Bottom