giống bơ pinkerton

  1. C

    Bán giống bơ Pinkerton chất lượng uy tín

    Bơ Pinkerton là giống bơ trái vụ, Việt Nam cho thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch,Giống bơ Pinkerton rất thích hợp với khí hậu Tây Nguyên, phát triển tốt và cho năng suất ổn định. Thông tin chung về giống bơ Pinkerton: Giống Bơ Pinkerton có hoa thuộc nhóm A, … Bơ Pinkerton có vỏ cứng...
Bên trên Bottom