Đã phát hiện AdBlock

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn một số tính năng hữu ích và quan trọng của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất có thể, vui lòng dành chút thời gian để tắt AdBlocker của bạn.

eb5

  1. Hạn mức visa EB-5 tại Việt Nam đã dùng hết

    Trong Bản Tin Visa Mỹ tháng 7.2019 đã được cập nhật vừa qua, hiện ko với sự thay đổi nào cho ngày hành động rốt cục trong bản tin Visa được công bố, ngày hành động rút cuộc vẫn là ngày 01/10/2016. Giấy má diện đầu cơ định cư EB-5 được gọi phỏng vấn & cấp visa định cư hiện ngừng lại ở ngày ưu...
Bên trên Bottom

Đã phát hiện AdBlock

Chúng tôi biết, quảng cáo gây phiền nhiễu!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.

Tôi đã tắt AdBlock
Không, xin cám ơn