eb5

  1. C

    Hạn mức visa EB-5 tại Việt Nam đã dùng hết

    Trong Bản Tin Visa Mỹ tháng 7.2019 đã được cập nhật vừa qua, hiện ko với sự thay đổi nào cho ngày hành động rốt cục trong bản tin Visa được công bố, ngày hành động rút cuộc vẫn là ngày 01/10/2016. Giấy má diện đầu cơ định cư EB-5 được gọi phỏng vấn & cấp visa định cư hiện ngừng lại ở ngày ưu...
Bên trên Bottom