Đã phát hiện AdBlock

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn một số tính năng hữu ích và quan trọng của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất có thể, vui lòng dành chút thời gian để tắt AdBlocker của bạn.

data

  1. Việc tìm người Hà Nội HN IT Job Expert Data Scientist $4000

    Nice day all, I'm seeking Talents for Expert Data Scientist position in HN with requirements as below: - Great data intuition and knowledge/ skill in Exploratory Data Analysis, Machine learning, Deep learning; - Big Data, Data Warehouse, BI, Data mining; - R, Python and/or Scala/Java (Spark...
  2. Việc tìm người Hồ Chí Minh DATA ENGINEER - PHARMACITY

    Pharmacity is now looking for Data Engineer as information below: *** Build and operate data warehouse *** Improve data warehouse environment performance *** Data Security and Integrity Ideal candidate must have: *** 2-3 year working experience as the same role *** MS SQL Server (DBA, SQL...
Bên trên Bottom

Đã phát hiện AdBlock

Chúng tôi biết, quảng cáo gây phiền nhiễu!

Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn.

Tôi đã tắt AdBlock
Không, xin cám ơn