cota vera

  1. C

    Công trình EB5 vun đắp khu đô thị Cota Vera tại San Diego California

    Dự án EB5 xây dựng KHU thành phố COTA VERA TẠI SAN DIEGO, CALIFORNIA. nối tiếp thành công Công trình khu thành phố ESCAYA, COTA VERA là Dự án quy hoạch tổng thể khu thị thành nằm ở tỉnh thành Chula Vista, thuộc khu vực quy hoạch Otay Ranch ở San Diego, California, sở hữu tổng vốn đầu tư hơn 900...
Bên trên Bottom