can tinh tien in hoa don

  1. V

    Cân Tính Tiền In Hóa Đơn ACLAS CS3X

    Cân tính tiền in hóa đơn ACLAS CS3X có chức năng in phiếu cân, in hóa đơn tính tiền cho khách hàng mong chóng tiện lợi. Cân có nhiều chức năng như trừ bì, cộng dồn, zero, đặc biệt là chức năng tính tiền và in hóa đơn, cân còn có thể in tổng, in lại hóa đơn, in thống kê,......... Cân có vỏ băng...
Bên trên Bottom