Thanh Tuyết

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.
Sinh nhật
Tháng bảy 25
Website
https://chothuevanphonghcm.com/
Địa phương
Hàm Tân, Bình Thuận

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top