Kết bạn - Hợp tác Tuyên Quang

1 - 1 trong số 1 rao vặt

Rao vặt

  • Quạt đối lưu nhà màng, quạt dùng nhà kính
    Quạt đối lưu nhà màng, quạt dùng nhà kính
    13,300.00 đồng
    Kết bạn - Hợp tác Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) 2022-08-03
    Quạt đối lưu không khí nhà kính Quạt đối lưu là một trong những phụ kiện quan trọng nhất đối với một nhà kính. Quạt đối lưu có nhiều chức năng khác nhau, rất có ích cho cây trồng. Mục tiêu chính của quạt đối lưu là để tạo ra một dòng không khí di chu...
  • 1